April - september 2019

Arbejdet med udskiftning af Hagensskov slots tag, der er det oprindelige fra 1771, er startet op.

Arbejdet forventes afsluttet medio sept.     
     26. maj 2019

     
     17. maj 2019

     
     11. maj 2019

     
     5. maj 2109