Tidl. maskinhus til leje.

Maskinhuset er 38 m langt og 9,7 meter bredt.

Der er tale om eet stort åbent rum med 8 skyde-porte med en porthøjde på 3 meter.

I tilknytning til garageanlægget ligger et større lokale, der evt. kan indrettes til kontor.

Gode p- og tilkørselsforhold.