Jørgen Hansen 70 år
Overlærer Jørgen Hansen,
Hagenskov Gods ved Ebberup,
Fyn, fylder 70 år d. 31. marts 2010

Jørgen Hansen blev født i Vanløse,
hvor han voksede op.
Han er student fra Metropolitan- skolen. Efter studentereksamen læste Jørgen Hansen til lærer på N. Zahles Seminarium, hvor han traf den også lærerstuderende, Britta Schall Holberg, som han blev gift med i 1966.

Jørgen Hansen aftjente sin værnepligt i flyvevåbnet og ægteparret flyttede derefter til Tuse ved Holbæk, hvor
Jørgen Hansen fik ansættelse ved Tuse Skole. Han var her en skattet historie- og matematiklærer, ligesom han stod
for ungdomsskolen og var bibliotekar ved sognebiblioteket.
I forbindelse med sin bibliotekaransættelse anmeldte han bøger til diverse blade og aviser i mange år. Jørgen Hansen var også aktiv i den konservative vælgerforening, ligesom han havde en række andre tillidshverv, bl.a. som mangeårig lærerrådsformand og konstitueret skoleinspektør.
I 1977 overtog Britta Schall Holberg Hagenskov Gods fra sin
far og familien flyttede til Fyn. Her blev Jørgen Hansen ansat
ved Ebberup Skole som lærer og bibliotekar.

Da Britta Schall Holberg blev minister i 1982 overtog Jørgen
Hansen det daglige ansvar for Hagenskov Gods og for familiens to drenge, Mads og Jacob.

Jørgen Hansen blev pensioneret i 2002, men overtog igen det
daglige ansvar for Hagenskov Gods, da Britta Schall Holberg
igen stillede op og blev valgt til Folketinget i 2005.

Jørgen Hansen har skrevet flere publikationer bl.a. om Sønderby Kirkes historie og om Hagenskov Gods historie, ligesom han er en glimrende fortæller for de mange besøgende på Hagenskov Gods, som ægteparret stadig bebor og står med det daglige ansvar for, selvom det 1. januar 2009 blev overdraget til sønnen, advokat Jacob Schall Holberg.
Mads Schall Holberg driver en gård ved Egtved.