Hagenskovs ejer, godsejer, advokat Jacob Schall Holberg er fra 1. januar 2019 udnævnt til partner i Bech-Bruun advokatpartnerselskab.

Jacob Schall Holberg, hvis forældre er lærer Jørgen Hansen og tidligere minister, Britta Schall Holberg, er opvokset på Hagenskov. Han har gået i Ebberup skole og blev siden student fra Glamsbjerg Gymnasium. Efter at have læst jura på Københavns Universitet, fik Jacob Schall Holberg bestalling som advokat i 2006 som advokat hos Kammeradvokaten. I 2012 kom han til advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han nu bliver partner.

Jacob Schall Holberg er særlig specialiseret indenfor offentligretlige forhold og konfliktløsning, hvor han gennem de sidste 15 år har opnået omfattende erfaring og anerkendelse som procedør. Hans erfaring har givet ham et solidt grundlag til at håndtere komplekse forhandlinger for myndigheder og private aktører, og gennem de senere år har han vundet flere principielle sager ved Højesteret. Foruden siden præstationer i retssalene har han taget en mastergrad (LL.M) fra Columbia University i New York, og er bestallingshavende advokat i New York ligesom han er tidligere konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Desuden har han en årrække været manuduktør og siden ekstern lektor i EU-ret på Københavns Universitet.

Jacob Schall Holberg kan samtidig med udnævnelsen til partner fejre sit 10 års jubilæum som ejer af Hagenskov Gods, som han i 2009 overtog efter sin mor, som står for den daglige administration af godset, mens Jacob Schall Holberg bor og arbejder i København, men så tit som muligt er hjemme på Hagenskov.