Den 10. juni 2017

Bjerreby-Landet menighedsråds sommertur for menigheden