Arkæologiske fund på Hagenskov

Frederik d. 7 startede - Mikkel Leth-Larsen fortsætter

Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik d. 7, der beboede Hagenskov fra 1841-49 startede i perioden med at gøre arkæologiske studier i omegnen.

I efteråret 2014 spurgte Mikkel Leth Larsen, om han måtte fortsætte, hvor kronprinsen slap. Det fik han eneret på.

Mikkel har siden gjort adskillige fund på Hagenskovs jorde. De fund, Mikkel Leth Larsen har gjort, bliver nu afleveret til Odense Bys Museer til vurdering. Fundene bliver derefter sendt videre til Nationalmuseet til bedømmelse. En sag, der kan tage sin tid. Imens fortsætter Mikkel Leth Larsen sit virke på Hagenskov.